Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής περ. δηλ. Φ.Π.Α.
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιες είναι οι κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

α) Προσαύξηση 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει φόρος για καταβολή. 
β) Πρόστιμο από 117 έως 1170€ το οποίο κατά τον συμβιβασμό μειώνεται στο 1/3 στην περίπτωση πιστωτικής ή μηδενικής δήλωσης.Διαχείριση Ερωτημάτων