Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλημέρα,
θα ηθελα να ρωτησω ένα παντοπωλειο εμβαδου περ. 30τμ, εκτος σχεδίου πόλεως μπορεί να είναι ανοιχτά και τις Κυριακές;
Έχει παρθεί επ'αυτού συγκεκριμένη απόφαση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου ή τον Εμπορικό σύλλογο Αγίου Νικολάου;
Ευχαριστώ πολύ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 ισχύουν τα παρακάτω:

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (
franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («
shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015.
Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων του δήμου Αγίου Νικολάου τις Κυριακές, θα προτείναμε να ενημερωθείτε είτε από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ή από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου.Διαχείριση Ερωτημάτων