Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο ΑΛΦΑ (Θείος) έχει Οικόπεδο 554 τμ με υπόγειο κτίσμα 128,60 τμ εκ των οποίων τα 40τμ στο στάδιο της αποπεράτωσης των επιχρισμάτων.
Το ανωτέρω ακίνητο δόθηκε από τον ΑΛΦΑ(θείο) με Δωρεά σε ζωή κατά ψηλή κυριότητα στις 10.12.2004 στα ανίψια του κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου. (Κράτησε την επικαρπία)
Το ανωτέρω ακίνητο κατά την δωρεά έφερε βάρη προσημείωσης υποθήκης σε Α ΤΡΑΠΕΖΑ για ποσό 7.150.000 δρχ και σε Β ΤΡΑΠΕΖΑ για ποσό 73.000€ (Οι δωρεοδόχοι δεν έχουν υπογράψει στις ανωτέρω Τράπεζες ως εγγυητές )
Ο ΑΛΦΑ απεβίωσε στις 3/3/2017
Στο Υποθηκοφυλακείο στο πιστοποιητικό βαρών φαίνεται (17 ΜΑΡΤΊΟΥ 2017):
1.- Προσημείωση υποθήκης , εγγραφείσα την 1-11-1995 , στον τόμο ΧΧ, κατά του ΑΛΦΑ (Επικαρπωτή) υπέρ της Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ για ποσό 7.150.000 δρχ, τραπείσα σε υποθήκη την 19/11/2007 για το αυτό ποσό δυνάμει της ΧΧΧ/2007 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
2.- Προσημείωση υποθήκης , εγγραφείσα την 22-8-2002 , στον τόμο ΧΧ, κατά του ΑΛΦΑ (Επικαρπωτή) υπέρ της Β ΤΡΑΠΕΖΑΣ για ποσό 73.000€ με βάση την ΧΧΧΧΧ, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου , τραπείσα μερικώς σε υποθήκη την 29-4-2013, για ποσό 61.229,44 € δυνάμει της ΧΧΧΧ διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
3.- Αναγκαστική κατάσχεση εγγραφείσα την 10-10-2008 στο τόμο ΧΧΧ κατά του ΑΛΦΑ (ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΉ) Υπέρ της Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ με βάση την ΧΧΧ κατασχετήρια έκθεση της Δικ. Επιμ. Του Πρωτοδικείου , σε εκτέλεση της ΧΧΧΧ/2007 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου για ποσό 24.502,3€

ΕΡΩΤΗΜΑ
Με βάση τα ανωτέρω που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου και δεδομένου ότι ο ΑΛΦΑ απεβίωσε την 3/3/2017, οι έχοντες συν δικαιούχοι την ψηλή κυριότητα (ανίψια) μετά τον θάνατο του ΑΛΦΑ έχουν κάποια υποχρέωση έναντι των Α & Β ΤΡΑΠΕΖΩΝ , αφού δεν είχαν υπογράψει ως εγγυητές ;
Σημειώνεται ότι οι συνδικαιούχοι μετά τον θάνατο αποποιήθηκαν την υπόλοιπη κληρονομιά του ΑΛΦΑ (θείου τους).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το ερώτημα είναι εξειδικευμένο νομικό θέμα .Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητήσετε απάντηση από νομικό με πείρα στο εμπράγματο δίκαιο.Η δική μας γνώμη είναι ότι ,δεν υπάρχει καμμιά υποχρέωση για τα ανήψια (τους συνδικαιούχους στην συνενωμένη πλέον πλήρη κυριότητα επί του ακινήτου),όσο αφορά την υπόλοιπη περιουσία τους,εφόσον δεν έχουν εγγυηθεί για τα δάνεια εξαιτίας των οποίων εγγράφηκαν τα βάρη στο ακίνητο.Οι τράπεζες όμως έχουν κάθε δικαίωμα να βγάλουν σε πλειστηριασμό το ακίνητο (αυτό φέρει τα βάρη ανεξαρτήτως ιδιοκτήτη),προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.Ανακύπτει ερώτημα για την αναγκαστική κατάσχεση (υπ’αριθμόν 3 περίπτωση στο σημείωμα) η οποία εφόσον πλέον δεν είναι εν ζωή ο επικαρπωτής (θείος) και εφόσον δεν έχει εκτελεσθεί,αν ισχύει ή όχι.Διαχείριση Ερωτημάτων