Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Παρακράτηση ΦΠΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πρόκειται να τιμολογήσω ένα δημόσιο έργο με σκοπό την εξόφλησή μου. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος του τριμήνου και πρέπει να αποδώσω το ΦΠΑ, και το συγκεκριμένο τιμολόγιο αφορά μεγάλο ποσό ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχει τρόπος να τιμολογήσω, και να αφαιρεθεί ο ΦΠΑ όταν γίνει η πληρωμή, μια και στο δημόσιο, κολλισιαργούν οι πληρωμές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το ερώτημα σας είναι διατυπωμένο γενικά. Η απάντηση είναι θετική κατ΄αρχήν αλλά αυτό πρέπει να κριθεί εφόσον λάβετε υπόψη σας τα εξής :
α) ΠΟΛ 1253/10.12.2014
β) 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014
Στις εγκυκλίους αυτές προσδιορίζεται αν έχετε τις προϋποθέσεις να εφαρμόσετε τον κανόνα της αντίστροφης χρέωσης
(καταβολή του φόρου από τον λήπτη) σε ορισμένες κατασκευαστικές εργασίες που υλοποιούνται για λογαριασμό του Δημοσίου.
Θέτω υπόψη σας επιπλέον και το άρθρο 39β του Ν.2859/2000 ΦΠΑ "Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής",
διατάξεις τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε για να διευκολύνετε τις ταμειακές σας ροές.Διαχείριση Ερωτημάτων