Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΣΠΑ 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Υπάρχει ΕΣΠΑ για μετά το 2020?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Τα νέα του ΕΣΠΑ, www.espa.gr)Διαχείριση Ερωτημάτων