Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχουμε κάνει ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μας προς την ΔΟΥ
πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Επειδή πληρωθήκαμε οφειλές από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
μας παρακρατήθηκαν ποσά μέχρι και 70% των οφειλών μας.
Έτσι έχουμε προπληρώσει σχεδόν το σύνολο της οφειλής σε
χρονικό διάστημα 2-3 μηνών αντί των 12 που προέβλεπε η
ρύθμιση. Τι γίνεται με τους φόρους που είχαν υπολγιστεί
από το σύστημα για την εξόφληση σε 12 δόσεις. Δεν είναι
δίκαιο να γίνει αφαίρεση μέρους αυτών εφόσον η οφειλή πλη-
ρώθηκε πολύ γρηγορότερα; Πως μπορούμε να πάρουμε αυτά
τα χρήματα. Υπάρχει διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σαφέστατα και είναι δίκαιο το θέμα σας.Επισημαίνω όμως ότι οι προσαυξήσεις των παγίων ρυθμίσεων των 12 δόσεων δεν είναι σημαντικές.Μόνο στην περίπτωση που χάνεται μια δόση επιβάλλονται προσαυξήσεις της τάξεως του 15%.Επομένως αν το ποσό της οφειλής σας που ρυθμίσατε δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό ,ίσως να μην έχετε και ιδιαίτερο όφελος .Αν όμως η ρύθμιση αφορούσε σημαντικό ποσό τότε θα πρέπει να κάνετε αίτημα στον αρμόδιο έφορο να σας επαναϋπολογίσει τις δόσεις της ρύθμισης και να σας επιστραφούν ποσά που πληρώθηκαν αχρεωστήτως,αφού πρώτα συμψηφίσει με οφειλές.Διαχείριση Ερωτημάτων