Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

καλησπέρα σας,

Πως μπορώ να βρω και να επαληθεύσω τον ΚΑΔ εργοδότη;

Σας ευχαριστώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Σχετικά με τον Κωδικό Δραστηριότητας:

Πρόκειται για ένα τετραψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη. Τα τρία πρώτα ψηφία είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην κωδικοποίηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 και κατά κανόνα στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) γεγονός που διευκολύνει την αναζήτηση και την εξεύρεσή τους. Στις λίγες περιπτώσεις που τα ψηφία του κωδικού αριθμού δραστηριότητας που έχει αποδοθεί από την ΔOY δεν συμφωνεί με τα αντίστοιχα ψηφία του ΚΑΔ ΙΚΑ,  χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο ΚΑΔ ΙΚΑ όπως αναφέρεται στον ΟΣΥΚ (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) άλλως θα προκύπτει ΚΑΔ ΙΚΑ λανθασμένος ή ανύπαρκτος. Στα τρία αυτά ψηφία προστέθηκε τέταρτο ανεξάρτητο του ΚΑΔ, για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους:

-          είτε για να εξειδικευτεί περισσότερο η δραστηριότητα της επιχείρησης

-          είτε για λόγους που είχαν σχέση μόνο με την ασφάλιση των εργαζομένων και όχι με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης

Εάν αναφέρεστε στην αναζήτηση ΚΑΔ ΙΚΑ για συγκεκριμένο εργοδότη, τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα τη δεδομένη στιγμή.

Προς το παρόν υφίσταται η Διαδικτυακή Υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ., «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην υπηρεσία μπορούν να δώσουν έναν Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί σε νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και γι’ αυτό εμφανίζονται ένα σύνολο βασικών στοιχείων του όπως αυτά υπάρχουν στο Φορολογικό Μητρώου του TAXIS. Κάθε Α.Φ.Μ. τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται λαμβάνει ειδική «ειδοποίηση» ότι τα στοιχεία του έχουν αναζητηθεί και μπορεί να δει την ημερομηνία, τον Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του χρήστη που αναζήτησε τα στοιχεία του. Ανάμεσα στα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου που ανακτώνται από την υπηρεσία είναι και ο Κωδικός και περιγραφή δραστηριότητας της επιχείρησης.Διαχείριση Ερωτημάτων