Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΣΜΟΣ ΕΙΑΣΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα σας,

Επιχείρηση που δραστηροποιείται στην παροχή υπηρεσίων επιθυμεί να προσφέρει ως δώρο στις πελάτες προϊον που θα εισάγει από Τρίτη Χώρα.Η αξία του δώρου δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ.


Τα έξοδα αγοράς (εισαγωγής) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης:
Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για Βιβλία Β'Κατηγορίας;
Κατά το στάδιο του εκτελωνισμού , η επιχείρηση πληρώνει τους αναλογούντες δασμούς εισαγωγής και Φ.Π.Α 24%.
Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης του Φ.Π.Α στην Περιοδική Δήλωση που υποβάλλει η επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Αναφορικά με το ερώτημα σας ισχύουν τα κάτωθι:

α) Ως προς το λογιστικό χειρισμό

Κατά τον εκτελωνισμό του αγαθού υποθέτουμε ότι προκύπτουν έξοδα/φόροι που κατηγοριοποιούνται ως εξής:

α) Πραγματική αξία εισαγωγής (αξία τιμολογίου προμηθευτή)

β) Φορολογητέα αξία της εισαγωγής

γ) ΦΠΑ εισαγωγής

δ) Αμοιβή Εκτελωνιστή

ε) ΦΠΑ αμοιβής Εκτελωνιστή

στ) Λοιπά έξοδα εκτελωνισμού (χωρίς ΦΠΑ)

Η απεικόνιση των παραπάνω στο βιβλίο εσόδων-εξόδων σε διαφορετικές στήλες (η περιγραφή των στηλών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική) προτείνεται ως εξής:

i) Εισαγωγές με ΦΠΑ: β+δ

ii) Διαφορά πραγματικής και φορολογητέας αξίας: α-β, εφόσον β>α

iii) Δαπάνες απαλλασσόμενες και χωρίς ΦΠΑ: στ

iv) ΦΠΑ αγορών: γ+ε

 

β) Ως προς την έκπτωση του ΦΠΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000:

2.Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμενο κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται:

ε) για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και δειγμάτων.

Επιπλέον σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ των συνηθέστερων ερωτημάτων σε τελωνειακά θέματα προκύπτει:

Ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων (οχήματα, πλοία, αεροσκάφη), υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών καθώς και μεταχειρισμένων οχημάτων υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται στο τελωνείο με την κατάθεση του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού (ΕΔΕ εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση).

Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο αναγράφεται στην περιοδική δήλωση που υποβάλλει ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας ώστε να έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ποσού ΦΠΑ που έχει καταβληθεί στο τελωνείο. Κατά συνέπεια, ο φόρος προστιθεμένης αξίας δεν αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις.Διαχείριση Ερωτημάτων