Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν.4611/2019) -βεβαίωση αποδέσμευσης
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Καλησπέρα σας,

Σε περίπτωση υπαγωγής αίτησης για ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις εκδίδεται ηλεκτρονικά βεβαίωση αποδέσμευσης
μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου (Άρθρο 104 περ. γ' του ν. 4611/2019), προκειμένου να τη γνωστοποιήσετε στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της.

Το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδέσμευσης αναφέρει "
"Ειδικότερα, ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση του παρόντος στον τρίτο, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο"

Τι σημαίνει η παρακάτω έκφραση "αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο";

Το σχετικό ερώτημα είναι:

1.Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών στο Δημόσιο καθώς και χρεών προς τρίτους (π.χ τράπεζες, προμηθευτές) που έχουν προβεί σε δέσμευση του λογαριασμού, με τη βεβαίωση αποδέσμευσης προτεραιότητα έχει τo δημόσιο ως προς τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον λογαριασμό ή οι υπόλοιποι (Τράπεζα,προμηθευτής);

2/Ποιο είναι το ευεργέρτημα κατάθεσης της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης στην Τράπεζα;

3.Mπορώ χρησιμοποιώντας τη βεβαίωσης αποδέσμευσης (εφόσον είμαι συνεπής ως προς τη ρύθμιση) να αποπληρώσω το Δημόσιο κατά προτεραίοτητα χρησιμοποιώντας το υπάρχον υπόλοιπο του δεσμευμένου λογαριασμού;

4.Υπάρχει κάποια σειρά προτεραιότητας σχετικά με το δικαίωμα είσπραξης οφειλών ; π.χ προηγείται η Τράπεζα έναντι του Δημοσίου ή ο προμηθευτής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Το ερώτημα σας χρήζει νομικής κρίσης και γνωμάτευσης. Συνεπώς δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της φορολογιστικής συμβουλευτικής.Διαχείριση Ερωτημάτων