Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΓΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΟ ΑΝ ΕΧΩ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΑΝ ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΦΘΕΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ για περισσότερες πληροφορίες: https://www.elanet.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1/Διαχείριση Ερωτημάτων