Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΙΚΕ δημιουργεί, με απόφαση Γ.Σ., έκτακτο αποθεματικό με "διανεμηθέντα" κέρδη προηγουμένων χρόνων για τα οποία πληρώθηκε ο αναλογών φόρος μερισμάτων αλλά τα κέρδη δεν εκταμιεύθηκαν (δεν έγινε η πληρωμή προς τους εταίρους). Οι εταίροι δήλωσαν τα κέρδη στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος βάσει σχετικής βεβαίωσης της ΙΚΕ. Υπάρχει πρόβλημα στην δημιουργία του αποθεματικού; Οφείλονται άλλοι φόροι/τέλη για τη δημιουργία του αποθεματικού; Αν τελικά δεν χρησιμοποιηθεί, μπορεί η ΙΚΕ να τα ξαναμοιράσει στους εταίρους? Αν ναι, οφείλονται στην περίπτωση αυτή φόροι/τέλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Δεν προβλέπεται διαδικασία δημιουργίας έκτακτου αποθεματικού από διανεμηθέντα κέρδη που δεν έχουν εκταμιευθεί. Τα κέρδη προς διανομή έχουν ήδη καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς (υποχρέωση προς τους εταίρους) με βάση τη σχετική απόφαση της ΓΣ η οποία έχει δημοσιευθεί και στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, πιθανή κεφαλαιοποίηση των εν λόγω διανεμηθέντων κερδών που δεν έχουν εκταμιευθεί προϋποθέτουν την καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%). Διαχείριση Ερωτημάτων