Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: πρόσληψη εργαζομένου
ΕΡΩΤΗΣΗ:

μπορεί μέλος ΟΕ να προσληφθεί απο την ιδια την ΟΕ, αυτό πρέπει να γίνει προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις προς τον αναπτυξιακό για την δημειουργία νέων θέσεων εργασίας
με εκτίμηση
Γιώργος Λιαρομμάτης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Τα μέλη Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ., όταν απασχολούνται στην επιχείρησή τους και προσφέρουν εργασίες, πέρα από την εταιρική εισφορά, τότε για τις εργασίες αυτές, μπορούν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ (Αρ.Π. 1411/88, Μ.Πρωτ. Θεσ/νίκης 249/91, Μον. Πρωτ. Αθηνών 298/95).

Στο άρθρο 10 «Κριτήρια αξιολόγησης» του νόμου υπ' αριθμ. 3908 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" αναφέρεται:

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
δα. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Ο νόμος δεν αποσαφηνίζει  την έννοια της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Γνώμη μας είναι ότι δεν δημιουργείται νέα θέση εργασίας με την πρόσληψη μέλους προσωπικής εταιρείας. Θεωρούμε ότι ως μέλος εταιρείας προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση  ως επιχειρηματίας και ότι με την πρόσληψη του ως μισθωτός υπάλληλος μεταβάλλεται απλά η σχέση εργασίας από ανεξάρτητη σε εξαρτημένη.Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενδεχομένως  να είναι εφικτή η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές ότι δημιουργείται θέση εργασίας δεδομένου του απρόσωπου χαρακτήρα των εταιρειών αυτών.Διαχείριση Ερωτημάτων