Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΝΟΜΟ ΠΗΓΑΖΕΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΟΑΕΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

O OAEE προκειμένου να σας αποδεχθεί για προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο υγείας θα πρέπει να έχετε τις εξής προϋποθέσεις¨:

α) πέντε χρόνια ασφαλισμένος από τα οποία τουλάχιστον ο τελευταίος στον ΟΑΕΕ

β) να έχετε τακτοποιήσει ή ρυθμίσει προηγούμενες οφειλές σας στο Ταμείο

γ) να έχετε διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός σας

άν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις  μπορείτε να ασφαλιστείτε μόνο στον κλάδο υγείας και συνεπώς να επιβαρύνεστε μόνο με αυτές τις εισφορές.

Αν είστε πέντε χρόνια επαγγελματίας τότε προκειμένου να υπαχθείτε σε αυτή την περίπτωση δίνεται προθεσμία ενός έτους.

Στην περίπτωση που έχετε διατελέσει δέκα χρόνια ασφαλισμένος επαγγελματίας δεν δεσμεύεστε με καμία προθεσμία.

Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές ενίοτε δεν προκύπτουν ευθέως από νομοθετικές διατάξεις αλλά από εσωτερικές εγκυκλίους των ασφαλιστικών φορέων που κατά κανόνα είναι σύννομες. 

Ωστόσο για περισσότερες πληροφορίες είναι καλίτερα να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα  Διαχείριση Ερωτημάτων