Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση οφειλών του συζύγου, η Τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει λογαριασμό ο οποίος δεν είναι ατομικός αλλά κοινός με τη σύζυγο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Όπως  γνωρίζεται με το άρθρο 24 του νόμου 2951/2001 προβλέπεται η άρση του απορρήτου των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του οφειλέτη του και για το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίησή του .

Η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει λογαριασμό ο οποίος δεν είναι ατομικός αλλά κοινός με τη σύζυγο είναι υποχρεωμένη όμως να λάβει υπόψη της το άρθρο 4 του νόμου 5638/1932 που προβλέπει ότι επιτρέπεται η κατάσχεση ,έναντι όμως των κατασχόντων τεκμαίρεται αμαχήτως ότι η κατάθεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη.

Επομένως μπορεί αλλά στη δική σας περίπτωση μέχρι το 50% του ύψους των χρημάτων. Διαχείριση Ερωτημάτων