Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΠΟΚΑΡΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επανερχόμενοι σε προηγούμενο ερώτημά μας θα θέλαμε διευκρίνιση εάν σε περίπτωση οφειλών του συζύγου ο οποίο ς είναι άνεργος, η Τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει λογαριασμό ο οποίος δεν είναι ατομικός αλλά κοινός με τη σύζυγο. Μήπως δηλαδή δεν ισχύει ο Ν. 2951/2001 για ανέργους είτε έχουν ατομικό βιβλιάριο καταθέσεων, είτε κοινό με τη σύζυγο.
Ευχαριστούμε πολύ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

 

Κατά τις ισχύουσες διατάξεις δεν υφίσταται κάποιο είδος προστασίας σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων με την ιδιότητα του ανέργου. Ως εκ τούτου, η άρση του απορρήτου της κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2915/2001, ισχύει έναντι κάθε δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης.

 

Σύμφωνα όμως με τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο επικείμενο προς κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Καθιερώνεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου το ποσόν κατάθεσης μέχρι 2.000 ευρώ θα είναι ακατάσχετο και θα προστατεύεται και από κάθε πράξη μονομερούς συμψηφισμού απαιτήσεων της τράπεζας».

 Διαχείριση Ερωτημάτων