Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Έναρξη δραστηριότητας - Παραγωγή και πώληση χειροποίητου παγωτού
ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχοντας την πρόθεση έναρξης εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με την παραγωγή και πώληση χειροποίητου παγωτού στη Σίφνο, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τις νομοθετικές διαταξεις που ρυθμίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και πιο συγκεκριμένα, για τα εξής:
-Ελάχιστη δυνατή επιφάνεια του χώρου που προορίζεται για εργαστηριο παραγωγής παγωτού, όπως προβλέπεται από το νόμο
-Ελάχιστη επιφάνεια σε περιπτωση χωρού παραγωγής και πώλησης στο κοινό
-Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης του χώρου παραγωγής π.χ. πλακάκια στους τοίχους μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος και αντίστοιχα για πρατήριο πώλησης
-Ποιος δημόσιος φορέας είναι αρμόδιος για την έκδοση της άδειας και στον οποίο πρέπει να καταθέσω την αίτησή μου
-Τα σχέδια του εργαστηρίου χρήζουν επικύρωσης και έγκρισης από αρχιτέκτονα;
-Άλλα απαραίτητα έγγραφα
-Ποιές είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη-παραγωγό π.χ. έγγραφα που πιστοποιούν την επαγγελματική του κατάρτηση στον συγκεκριμένο τομέα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Σ.Ο.Λ.]:

Τα ερωτήματά σας πρέπει να απευθυνθούν είτε στην επαγγελματική σας ένωση είτε στο αρμόδιο επιμελητήριο

δεδομένου ότι αφορούν εξειδικευμένα θέματα που δεν σχετίζονται με  το δικό μας αντικείμενο Διαχείριση Ερωτημάτων