Download / view the file (null?chambercd=null&articleid=17305&categoryid=-1)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού προσώπου :-  Ληξιαρχική πράξη θανάτου.-  Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.-  Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης εφόσον υπάρχει διαθήκη και αντίγραφο αυτής......